Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Maskinhuset på Museumsgården. BEMÆRK. Forslag skal være inde senest 1. marts.
Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af protokolfører.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Kasseren fremlægger revideret regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Bestyrelsens forslag til nye tiltag/aktiviteter.
 8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts.
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af Revisionsfirma
 11. Eventuelt