Museumsgårdens Venner
indkalder til generalforsamling
torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00
i Maskinhuset på Museumsgården

Foreningen vil være vært ved kaffe og æblekage.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 10. marts 2018

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer af punkt 3 linie 9:
Sekretæren tager referat på bestyrelsesmøder og generalforsamling,
og renskriver på PC.

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring del af punkt 7:
Evt. aktiver i foreningen realiseres af den til enhver tid siddende bestyrelse.