Rundvisning mandag – onsdag kl. 14.00, torsdag – søndag kl. 11.00 og 14.00