Nyheder

hoestmarked_Museg_2016

Høstmarked

Traditionen tro er der høstmarked. I år lørdag den 6. august 2016 fra 10 – 16

Rettelse om Hans Hansens alder

Bestyrelsen for museumsgården beklager at vi fik gjort Hans Hansen 12 år yngre. Hans Hansen er født i 1884 og derfor ville han have fyldt 132 år.  Dette fejrer vi stadig tirsdag d. 17 maj fra kl. 19 til 21.

Annonce-maj-2016

Museumsgården i Pinsen og 17 maj.

Museumsgården åbner i pinsen og lige efter fejrer vi Hans Hansens fødseldag.

M.G.75

Program 2016

Torsdag den 17. marts Generalforsamling Lørdag den 14. maj Museumsgården åbner Mandag den 16. maj 2. pinsedag, Museet har åbent. Tirsdag den 17. maj Hans Hansens fødseldag  kl. 19 – 21. Søndag den 19. juni. Gudstjenesten flyttet til 10. juli. Torsdag den 30. juni Håndværkerdag. Torsdag den 7. juli Håndværkerdag. Søndag den 10. juli Gudstjeneste. […]

M.G.54

Programændring

Gudstjenesten d. søndag d. 19. juni er aflyst, og flyttes til 10 juli  kl. 10.30 her er man velkommen til at medbringe sin madkurv til bagefter, (kaffe og kage vil kunne købes) og så deltage i sangeftermiddagen som vil starte kl. 13.30 ( arrangementerne flyttes inderdørs hvis det er dårligt vejr. )  

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Maskinhuset på Museumsgården. BEMÆRK. Forslag skal være inde senest 1. marts. Dagsorden Valg af stemmetællere. Valg af dirigent Valg af protokolfører. Formanden aflægger beretning. Kasseren fremlægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent og gebyrer. Bestyrelsens forslag til nye tiltag/aktiviteter. Indkomne forslag. Skal være […]

Billetsælgere efterlyses

Og også rundvisere og andre, der kunne tænke sig at gøre en frivillig indsats på Museumsgården i Keldbylille.   Jo flere vi er jo færre gange behøves vi at tage en vagt. I de øvrige laug kan vi også være flere, så bare kom med. Sæsonen starter den 14. maj og slutter den 11. september. […]

Bestyrelse for Museumsgaardens Venner 2015

Bestyrelse for Museumsgårdens Venner: Post til bestyrelsen sendes til Linda Madsen på mail. lindamadsen52@hotmail.com Bestyrelsen 2015 for Museumgårdens Venner har konstitueret sig om følgende; Formand     Christian Hansen  20463105      cbh@keldby.dk Næstformand Kaj Jensen         25124577 Sekretær    Sven Ove Hansen   55814967      sven.ove.hansen@gmail.com Bestyrelsesmedlemmer: Vivi Hansen                   23813377      vivi.birgit@live.dk Niels Jørgen Dahl             21637703      nielsjdahl20@gmail.com Gitte K. Hansen               55813585 Suppleant:  Ingen pet. Ekstern Kasser Linda A Madsen             24871496     […]

julemarked20151_300

Julemarked 2015.

Der ligger nu en serie billeder fra julemarkedet sidste år i fotogalleriet.

Følg os på Facebook

 På Facebook kan du nu følge livet på Museumsgården. Vi åbner den 14. maj.