Efter laaaaang tids nedlukning er det fantastisk at kunne meddele…
MUSEUMSGÅRDEN ÅBNER IGEN TORSDAG DEN 25. JUNI 2020

8. juni 2020 afholdt bestyrelsen møde, og følgende blev besluttet:
Intet i denne sæson bliver som det plejer. Vi er på godt og ondt underlagt de samme regler som alle andre pga. Covid-19.

Vi skal byde velkommen på afstand, passe på hinanden og vore besøgende.
Det bliver ikke nogen nem opgave, men det er betingelserne for at kunne åbne Museumsgården

Fra Museum Sydøstdanmark får vi de værnemidler vi skal bruge. Håndsprit, afmærkningsmarkeringer og vejledninger i øvrigt. Det er bestyrelsens opgave at henstille til, at alle regler bliver overholdt. Hold afstand og husk ikke at være mere end 10 personer samlet på et sted.

Som reglerne er bliver det således:

  1. Der vil ikke være rundvisning
  2. Der vil ikke være håndværkertorsdage
  3. Der vil ikke være høstmarked
  4. Der vil ikke være pløjestævne
  5. Der vil ikke være grilarrangement med Museumsforeningen
  6. Der vil ikke være julemarked
  7. Der vil ikke være salg af kaffe og is

Vi forbeholder os ret til ændringer, såfremt der kommer nye retningslinier fra Museum SydøstDanmark.

GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT TIL FORÅRET 2021,

Alle i bestyrelsen har nikket til, at de bliver siddende indtil der er afholdt generalforsamling i 2021.
Vi håber alle medlemmer har forståelse for denne beslutning, der er taget under hensyntagen til forsamlingsforbuddet.

-De forskellige laug må selvfølgelig gerne kommer og være på gården, ganske som de plejer, alt frivilligt arbejde er meget velkomment.

Vi vil gerne sende en hilsen på vegne af Keld Møller og sige tusinde tak til alle, der har bidraget til at holde haven og slå græsset på trods af Covid-19. Det har betydet, at de besøgende på trodsa af nedluknin har haft en god oplevelse på udenoms arealerne.

Er man i tvivl om noget eller er der spørgsmål, så kontakt:
Lotte mobil 29 66 63 89 (efter kl. 19.00)
eller Niels Jørgen mobil 21 63 77 03.

De bedste hilsener til alle jer frivillige – uden jer var der ingen aktivitet på Museumgården.

Bestyrelsen for Museumsgårdens venner.