Læs nyhedsbrevet med sagsfremstilling mellem venneforeningen og kommunen, og se indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling.
TRYK HER