På den ekstraordinære generalforsamling søndag den 15.11.20 fratrådte den siddende bestyrelse, men en ny blev valgt og den består af. Solveig Henriksen, Anni hjelmsmark, Ole Hansen, Finn Jakobsen, Bodil Boyhus, Knud Larsen og så Johnni Buch. Så snart referatet fra generalforsamlingen foreligger vil det blive indsat her på siden.
Den gamle og den nye bestyrelse mødes til overdragelsesforhandlinger mandag den 23. 11, og herefter vil nye oplysninger blive indsat på siden her og på Facebook.