Hermed følger det første nyhedsbrev fra den nye bestyrelse.
Bestyrelsen havde første bestyrelsesmøde mandag den 23. november sammen med repræsentanter for den gamle bestyrelse.  Til stede var Johnny Buch, Ole Hansen, Knud Larsen, Anni Hjelmsmark, Finn Jacobsen, Bodil Boyhus, Solveig Henriksen. 

Fra gamle bestyrelse deltog Niels Jørgen Dahl, Per Vinter Nielsen og Poul Henning Madsen.  Den nye bestyrelse præciserede at den anser de frivillige i laugene som museets største aktiv og første prioritet.  Dernæst vil bestyrelsen arbejde for at flest muligt besøgende vil komme til museumsgårdenDer blev i en god og positiv tone overleveret information og ideer fra den gamle bestyrelse til den nye bestyrelse. Alle laug har udtrykt, at de ønsker at fortsætte som hidtil.

Fra Kl. 20.00 deltog direktør Keld Møller Hansen fra Museum Sydøstdanmark i mødet. Det startede med en kort præsentation af mødedeltagerne. Keld Møller Hansen udtrykte stor tilfredshed samarbejdet med Museumsforeningen, og er godt tilfreds med den formidling, som Museumsforeningen står for.

KMH ønsker ikke ny struktur. 
KMH mener ikke at den omtalte rapport fra 2017 er baggrund for ønsket om ny struktur. Rapportens kritikpunkter og forslag er af meget mild karakter, og betyder ikke at KMH behøver ændre noget.
Næste skridt er at bestyrelsen arrangerer et møde med politikerne  Vordingborg, som er den anden store interessent i Museumsgården.
Møde med politikerne er aftalt til 9. december 2020 kl. 17.00. 

Vi udsender ny information så snart dette møde har fundet sted. 

Venlig hilsen Ole Hansen, formand
Hesselholtvej 3
4791 Borre