Pressemeddelelse

Museumsgården åbner igen – og søger frivillige som ønsker at blive en del af museumsgårdens aktiviteter.

Museumsgården i Keldbylille på Møn har ligesom alt andet været i delvis dvale gennem Corona nedlukningen, men er nu ved at vågne op til sommerens aktiviteter. Museets ansatte og frivillige har gennem et stykke tid kunne mødes og klargøre gården til at modtage gæster.

Der er kommet andre møbler i huset, så besøgende nu kan røre inventaret uden fare for at det går i stykker. De overflødige møbler er sat ud i stalden, hvor det bliver muligt for publikum at byde på en stol, som har stået på Hans Hansens gamle gård.

Håndarbejdsdamerne har spidset synålen, og vil være på plads i systuen fra kl. 10.

Haveholdet har fjernet nedfaldne blade og slebet hakkejernet, og haven står klar til at modtage gæster mellem de mange blomster.

I maskinhuset er der ligeledes gang i oprydningen, og det bliver i sommerens løb muligt at købe en gammel plov eller harve, efterhånden som der bliver ryddet op i de maskiner, hvor der er flere af samme slags.

I gårdens publikumstoilet bliver der snart etableret et baderum til de gæster, der overnatter på teltpladsen eller i shelteren.

Der vil ligeledes blive bygget en ny shelter, så gården kan tage imod flere turister og Camøno vandrere.

Museumsgårdens Venner har til disse projekter modtaget støtte fra Fanefjord Sparekasses Fond, fra Skibsreder Carsten Brebøls Fond samt fra Vordingborg Kommunes pulje for frivillighed og nærdemokrati.

Der er officiel åbning på torsdag den 13. maj, på Kristi Himmelfartsdag klokken 10 til 16. Her er forsamlingsforbuddet for museer på 25 personer, som alligevel er det antal, museumsgården kan rumme, hvis der skal være god plads til alle.

Foreningen Museumsgårdens Venner benytter sig af, at forsamlingsforbuddet snart hæves til 100 personer, og indkalder til generalforsamling i Museumsgårdens maskinhal søndag den 13. juni klokken 10.

Museumsgården drives af frivillige, der mødes på gården og hygger sig med forskellige aktiviteter med tilknytning til landbruget i gamle dage. Lige nu er der særligt brug for frivillige, der kan hjælpe med salget af billetter ved arrangementer. Haveholdet efterlyser personer, der kan lide lidt motion og frisk luft, til at vedligeholde haven.

Yderligere oplysninger hos formanden, Ole Hansen tlf 20944048