I år vil der være rundvisninger trisdag, torsdag og lørdag i perioden 29.6. – 7.8. 2021. Tiderne kan ses i nedenstående skema.