Ordinær generalforsamling 2020 blev udskudt p.g.a. Covid-19.
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling søndag den 15.11.20, hvor den siddende bestyrelse fratrådte. Det valgtes en ny bestyrelse bestående af.
Solveig Henriksen, Anni hjelmsmark, Ole Hansen, Finn Jakobsen, Bodil boyhus, Knud Larsen og så Johnni Buch.
Bestyrelsen konstituerede sig læs her

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN MUSEUMSGÅRDENS VENNER SØNDAG D. 15. NOVEMBER  2020   KL. 10.00 PÅ SAMLERMUSEET THORSVANG.

(Knap 40 deltog.)

Dagsorden :   Velkomst og valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Valg af ny bestyrelse
Eventuelt

Formand Lotte Vinge bød velkommen og takkede Henrik for at have tingene i orden så vi kunne være der.

Søren Hansen valgtes som dirigent, og sagde at han havde gerne været foruden både dette valg og indkaldelsen i det hele taget.

Stemmetællere Finn Jacobsen og Johnni Buch meldte sig frivilligt J

Dirigenten konstaterede at ekstraordinær generalforsamling var lovligt indvarslet. Derefter gav han ordet videre til Formanden Lotte Vinge.

Formandens beretning vil ligge på hjemmesiden. Læs beretningen her

Som forventet gav den anledning til mange kommentarer.

Ole Hansen:
Dybt ulykkelig situation: Synes ikke det skal være nok nu, og meldte sig på banen til bestyrelsen

John Holmer:
Ærgerligt med negativ holdning. Museumsforeningen vil gerne støtte op. Holmer havde kontaktet Jesper Kjærulf og Lotte Vinge, idet han fandt det vigtigt, at etablere gode forhold.

Knud Larsen:
Opfordrede til at stille op til bestyrelsen.
Frivilliges store arbejde – sammenhold og ikke mindst de sociale aspekter vejer tungt,

Kent Holmsbøll:
Vi er oppe imod noget hvor selv guder kæmper forgæves.
Ingen empati fra kommunens side.

Øvelsen skulle være at spare 100.000 kr.

Stor ros til vores formand Lotte for et stort arbejde
Men nok er nok

Joan Møller:
Vi bliver pålagt at drive gården, og det er vi ikke interesseret i.
Frivillige skal ikke pålægges noget ansvar.
Vi holder alle meget af Museumsgården – men jeg vil ikke være med til at drive den.

John Holmer:
Der er ikke noget sted i Danmark, hvor man overlader driften til de frivillige.
Syd Øst Danmarks Museum har intet foretaget sig.
De har ønsket det sådan og har intet gjort.

Hvor mange gange har Keld Møller været på Museumsgården?
Der skal oprettes et Museumsråd og professionelle skal overtage driften og hjælpe.

Lotte Vinge:
Tak – nej tak.

Finn Jacobsen:
Nu er jeg godt gal i skralden.
Jeg mindes heller ikke at have set Holmer derude, med undtagelse af festlige lejligheder.
Vendetta mellem Holmer og Keld Møller – hører ikke hjemme her, vi må tilbage til det vi er her for.

John Holmer.
Jeg har arrangeret grillaftener.
Museumsforeningen har doneret borde og stole til Museumsgården.
Vi skal over i et andet regi.

Kent Holmsbøll:
Vi har haft fremragende samarbejde med Keld Møller, og det har jeg også haft førhen i forbindelse med Smykkemuseet. Jesper Kjærulf driver embedsmandsvælde. Der kan ikke spoles tilbage.

Knud Larsen:
Det er en ærlig sag at være skuffet og vred.
Jeg kan ikke genkende ordene om Jesper Kjærulf og Keld Møller. Manglende kommunikation må ikke nedlægge Museumsgården eller vende ryggen til den.

Lotte Vinge:
Det handler ikke om hvad eller hvem der har betalt for hvad.
Det handler om at bevare Museumsgården.

Niels Jørgen Dahl:
Jeg har haft et livslangt forhold til Museumsgården.
Vil ikke forhandle – men siger stop.

Gitte Kærholm Hansen:
Nok er nok – og NU er det nok.

Beretning taget til efterretning.

Formanden fremlagde regnskabet.
Dirigenten bekræftede at regnskabet var underskrevet.

John Holmer:
Hvor mange besøgende har gården haft og hvad er der betalt til Syd Øst Danmarks Museum

Tal blev hentet via mobil fra Kasserer Mette Rasmussen
3435 besøgende
1161 betalende a kr. 40
Heraf afregnes kr. 10 altså kr. 11.610
Det fratrækkes tilskuddet på kr. 50.000

Regnskabet godkendt.

Valg:
Den samlede bestyrelse holder fast i beslutningen om at afgå.

Følgende blev forslået – anmodet – eller stillede op frivilligt:

Ole Hansen
Knud Larsen
Johnni Buch
Finn Jacobsen (kun til næste generalforsamling! )
Bodil Boyhus
Solveig Henriksen
Anni Hjelmsmark

Alle blev valgt.

Der skal være 5tilstede for at være beslutningsdygtige.

Nye bestyrelse håbede, at praktiske ting kunne aftales med gamle bestyrelse, og selvfølgelig kan det det. Gamle bestyrelse vil være behjælpelige med en overdragelse.

Generalforsamling igen inden udgangen af marts 2021 som normalt.

Eventuelt.
Finn Jacobsen ville gerne hvorvidt laugsformændene ville fortsætte, og det ville de gerne.
Ane Hemmingsen     OK
Niels Jørgen Dahl      OK
Kent Holmsbøll         OK
Margit Jørgensen     OK
Billetsælger laug  vacant.
Jens Hemmingsen takkede den nye bestyrelse.
Tanker omkring Peter Stolt der har været på gården så meget I hele dette Corona forløb.

Dirigenten takkede for god ro og orden og konstaterede ekstraordinære generalforsamling for slut.

For referat:  Gitte Kærholm Hansen