Museumsgårdens Venner  indkalder til generalforsamling 
torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 
  i Maskinhuset på Museumsgården

Foreningen vil være vært ved kaffe og æblekage.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 10. marts 2018

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer af punkt 3 linie 9:
Sekretæren tager referat på bestyrelsesmøder og generalforsamling,
og renskriver på PC.

Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring del af punkt 7:
Evt. aktiver i foreningen realiseres af den til enhver tid siddende bestyrelse.

 

Referat fra Museumsgårdens Venners generalforsamling

Torsdag d. 23. marts 2017 i Maskinhuset.

Vi startede med at synge nr. 264

 • Valg af stemmetællere: Jens M. og Tom Jacobsen
 1. Valg af dirigent:                 Søren Hansen
 2. Valg af referent:                 Lotte Vinge ( start Linda Madsen )
 3. Formandens beretning:  I 2016 har der været 497 gæster mere end i 2015, når vi ser bort fra traktortrækket. På en torsdagmarkedsdag er der omkring 70 besøgende + børn og gratister. Fra billetsælger ( Birgit) var der spørgsmål om et var muligt at sætte en seddel op om, at børn under 12 år skal være iflg. med voksne.
 4. Regnskab:                           Blev gennemgået og godkendt. Der er 193 medlemmer hvoraf 180 har betalt. En tilfreds kasserer.
 5. Fastlæggelse af kontingent: Fastholdes uændret
 6. Aktiviteter og herunder konsekvens af manglende hjælp.
  Supportergruppe: Vi kunne ønske at nogen tilmelder sig.  Vi bliver nødt til at finde en løsning på at finde nogen ekstra hænder til at hjælpe med de opgaver der er. Vi vil derfor alle tænke over det og vende tilbage til en i bestyrelsen. Christian beder igen om hjælp til diverse aktiviteter.Hvis ingen har lyst/tid ser vi os nødsaget til at fjerne nogle arrangementer. Ane Funck gav udtryk for, at vi allerede har skåret ned, vi har fjernet Hans Hansens fødselsdag (17.maj), gudstjeneste og sangeftermiddag.
 7. Indkomne forslag:           Ingen
 8.  Valg til bestyrelse:
  Christian…………….genvalgt
  Kaj …………………….genvalgt
  Suppleant: Poul Henning Madsen valgt
  Suppleant: Per Winther valgt
  Svend Andersen valgt
  Lau…………………….genvalgt
  Valg af revisor:           Genvalg af ReVivision
 9. Eventuelt:                   Ane tænkte på at vi ikke kunne få nogen bedre til at passe dyrene end Kaj, men vi skal sørge for noget hjælp til ham. Bliver busturen til noget ? Christian siger, at det gør den, det er bare ikke endelig tilrettelagt. Jens: Hvis vi trækker vejret lidt dybt, kan vi vel overgå Borgcenterets besøgstal.

Generalforsamlingen blev hævet.
Der uddeltes vin til dirigent og til Vivi for godt udført arbejde.
Herefter kaffe og æblekage ( tak til Lotte Vinge for skøn hjemmelavet æblegrød og æblekagerasp
Referat renskrevet: Gitte Kærholm Hansen   (webredigering Johnni Buch)

 

MUSEUMSGÅRDENS VENNER NYHEDSBREV 12. NOVEMBER 2016

Så er det atter tid for vores julemarked. Søndag d. 27. november 2016 fra kl. 10 til 16.
Der vil være alle de boder vi kender, mønske klejner, æbleskiver og gløgg, juleøl, gule ærter, håndarbejdsstuen, slagteren vil være klar til at partere julegrisen, smagsprøver på spegepølser etc.. Julekort laves af børnene og sendes til julemanden fra den gamle kuglepostvogn. 4H vil hjælpe børnene med at lave juledekorationer. Maskinhuset vil summe af liv med boder, nisser, trævarer, håndarbejde, blomster etc.

Vi håber, at mange har lyst til at møde op og komme i rette julestemning. Hvis i har gode ideer eller lyst til at deltage med en bod så kontakt hurtigt Niels Jørgen Dahl tlf. 21 63 77 03.
Skulle nogen have ting, gerne husflidsting, nisser etc., modtages de med tak som gevinster til julemarkedes tombola. Kontakt Linda Madsen på tlf. : 24 87 14 96 eller mail: lindamadsen52@hotmail.com

Bestyrelsen har nylig afholdt møde, og kan berette at det går fantastisk på Museumsgården.
Vi runder snart 200 medlemmer TAK FOR DET

Vi glædes over alt det frivillige arbejde, og håber at i alle nyder at være en del af det. MEN vi kan sagtens være flere så bare mød op, alle kan være med. Vi er i Maskinhuset hver torsdag (næsten) fra kl. 9 til 13.

Bestyrelsen har en stor bøn. Vi bliver nødt til at få hjælp til vores arrangementer, det hænger på nogle få personer og det er meget tidskrævende. Kunne vi oprette en supportergruppe ?
Folk vi kan ringe til, som kunne være behjælpelig med opstilling, nedtagning, afhentning o.s.v. , ellers vil det ikke fremover være let at opretholde aktiviteterne i samme størrelsesorden.

Vi er i fuld gang med at effektivisere, vi har lejet os ind i den store lade i Keldbylille, og her bliver det vi skal bruge til arrangementer sat på vogne, så det er let at gå til. Men det er tidskrævende.
Ring til Gitte Kærholm Hansen og bliv straks skrevet på listen.
Tlf: 50 99 32 13 eller tlf: 55 81 35 85 mail: kajkokmoen@gmail.com

Programmet for 2017 er lagt ind på vores hjemmeside, og på facebook kan i også følge med i livet på Museumsgården.

Vel mødt til årets julemarked.

Samtidig vil vi ønske alle en god jul og et godt nytår

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
MUSEUMSGÅRDENS VENNER   17. MARTS  2016.
Formanden, Christian Hansen, bød velkommen og vi startede med at synge “Når vinteren rinder i grøft og i grav”,
og gik derefter over til dagsordenen.
1: Valg af stemmetællere
Poul Henning Madsen og Jens Hemmingsen
2: Valg af dirigent
Søren Hansen
3: Valg af protokolfører
Gitte Kærholm Hansen
4 Beretning
Formanden startede med at fortælle at starten på året havde været hårdt, med at få værkstedet bygget op og klargjort. Der mangler stadig nogen småting. Værkstedet har givet mere liv både for publikum og for hjælperne. Hver torsdag er der arbejdsdag. Sven Ove Hansens lille køkken cafe har givet hygge og samvær og plads til diskutioner om dette og hint vedr. diverse projekter på gården.
Kr.Himmelfartsdag blev værkstedet indviet med morgenkaffe, inden traktortræk startede og Lions Club cyklisterne indfandt sig. Efterfølgende blev der der diskussion om overskuddet fra traktortrækket, idet Landboungdommen mente de havde lavet mest og dermed havde ret til det meste af overskuddet.
Fejring af Hans Hansens fødselsdag blev ikke den stor succes.
Friluftsgudstjenesten gik fint.
Den årlige sangeftermiddag var besøgt af ca. 100 personer, så flot.
4 – H dyrskue i folden var særdeles godt besøgt ca. 450  betalende.
27. august grillaften med museumsforeningen arrangeret af Museumsgårdens Venner. Uenighed vedr. økonomien, hvilket dog hurtigt kom på plads.
Første weekend i september pløjestævne, det varede i 2 dage og var besøgt af ca. 250 mennesker. Det vil nu være en årlig tilbagevendende begivenhed, der afholdes første weekend i september.
Efterårsferien gik fint, bl.a kunne folk komme og presse deres æbler til saft .
Julearrangementet gik meget fint, masser af aktiviteter over det hele, og et nissepar der underholdt rundt omkring.
Besøgstallet for 2016   er   5300
Lige pt. er der 181 medlemmer af Museumsgårdens Venner, det er en stigning på knap 20 %  ( hvoraf 20 endnu ikke har betalt. )
11.11.2015 fik bestyrelsen brev fra Inge og Jacob Hemmingsen hvori de meddelte at de p.g.a. samarbejdsvanskeligheder stoppede omgående.
Dette har vi taget til efterretning.
Museumsgårdens Venner har modtaget kr. 40.000 fra Fanefjordfonden til Etablering af El i maskinhuset.
Efter et spørgsmål vedr. traktortræk og økonomi, hvor formanden bedyrede at mundlige aftaler ikke fremover ville forekomme, men at man måtte lave aftaler skriftligt, blev beretningen godkendt.
5: Regnskab
Revisor Bente Bille fremlagde regnskabet, hvilket ikke afstedkom nogen spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6: Fastsættelse af kontingent.
Ingen ændringer
7: Bestyrelsen forslag til aktiviteter.
Færdiggørelse af maskinhuset.
Oprydning og afstøvning på gården, og få flyttet nogen forskellige ting til de rette steder.
Der er ønske fra dyrelauget om at etablere en kaningård.
Programmet i øvrigt kan ses på hjemmesiden.
8: Indkomne forslag
Forslag om at man på generalforsamlingen vælger formanden. Her foretog man skriftlig afstemning og resultatet blev at ud af 45 stemmeberettigede stemt 7 for 37 imod og 1 blank.  Forslaget blev dermed forkastet.
9. Valg til bestyrelse og suppleanter.
Til bestyrelsen valgtes:
Niels Jørgen Dahl genvalgtes
Gitte Kærholm Hansen
Lotte Winge
Suppleanter:
suppleant: Sven Ove Hansen
suppleant: Mads Brian Larsen
10:  Valg af revisor.
Bente Bille blev genvalgt.
11: Eventuelt.
Intet.

Formanden takkede for en dejlig rolig generalforsamling, og så serveredes der kaffe og dejlig æblekage.
Inden vi tog hjem sang vi Mønssangen.

For referat: Gitte Kærholm Hansen


Nyhedsbrev 2016-02-24
Museumsgårdens Venner Møn

Til at starte med vil bestyrelsen indbyde jer alle sammen til generalforsamling.
Det er den 17.marts 2016 Kl. 19.00.
Vi har, på opfordring fra Gitte(Kaj Kok). Valgt at flytte generalforsamlingen til Museumsgården (maskinhuset). Da Gitte forudser at vi bliver flere end de kan huse. Vi håber da hun får ret.
Til alle jer der stadig får dette nyhedsbrev med post    , hvis I har en e-mail, vil I så sende den til: lindamadsen52@hotmail.com. Vi vil rigtig gerne spare en masse penge til porto.
Aktivitetskalenderen for 2016 er på plads (vedhæftes) men vi forbeholder os ret til ændringer. Har du idèer eller noget du synes vi har glemt så kontakt os endelig.
En stor bøn til jer er også:
Billetsælgere søges

Jo flere vi er jo færre gange behøves vi at tage en vagt. I de øvrige laug kan vi også være flere, så bare kom med.
Sæsonen starter den 14. maj og slutter den 11. september. Vi håber på rigtig mange gæster hele sæsonen. Sidste år opgjorde vi besøgstallet til 5.312 det måtte gerne blive fordoblet. Vi har da lov at drømme om det.
Til jer som er rigtigt meget aktive. TAK FOR JERES INDSATS I 2015 håber I fortsætter med samme gejst i 2016.

Vi i bestyrelsen glæder os til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Nyhedsbrev 2015-11-14

Så er vi her igen. Bestyrelsen vil hermed byde jer alle sammen velkommen til vort årlige julemarked som traditionen tro afholdes den 1. søndag i advent
29.november 2015 kl. 10,00-16,00
Der vil være de sædvanlige boder med mønske klejner, æbleskiver og gløgg, juleøl  samt guleærter og slagteren er klar med julegrisen der parteres og smagsprøver på spegepølse, håndarbejdsstuen er også i gang. Julekort laves af børnene og sendes til julemanden fra den gamle kuglepostvogn. 4H vil være klar med fabrikation af    juledekorationer.  I maskinhuset er der også en masse boder med nisser, trævarer, håndarbejde, blomster og meget andet godt.

Håber rigtig mange af jer møder op og deltager i denne dejlige dag. Hvis I har gode ideer eller lyst til selv at deltage med en bod, så ring til Niels Jørgen Dahl tlf.21 63 77 03.Så finder vi ud af det.

Vi skal for god ordens skyld også meddele at der pr.11.november 2015 er sket et par ændringer i bestyrelsen. Inge og Jacob Mørk Hemmingsen valgte at stoppe alt arbejde for foreningen pr.  denne dag og ved bestyrelsesmødet den 12. november blev Kaj  Jensen næstformand i stedet for Jacob Mørk Hemmingsen,  Sven Ove Hansen blev sekretær i stedet for Inge Mørk Hemmingsen, Niels Jørgen Dahl overtog gårdlauget og fortællerlauget, Gitte Kærholm Hansen trådte ind i bestyrelsen som menigt medlem. Bestyrelsen kører så uden suppleanter frem til næste generalforsamling i marts 2016.

Vi glæder os over alt det frivillige arbejde der bliver gjort og håber at I alle nyder at være med men vi kan sagtens være mange flere så bare mød op. Alle kan være med så kom forbi torsdage fra kl. 09,00-13,00 der er kaffe og franskbrød kl. 10,30 i maskinhuset. Vi har åbent det meste af året.

På gensyn
Bestyrelsen.

Nyhedsbrev april 2015

Så er sæsonen 2015 så småt begyndt.
Med officiel sæsonåbning d. 14 maj, hvor vi starter med Familiedag med Traktortræk, som vi har afholdt sammen med Møn / Bogø Landboungdom, med stor succes både for publikum og økonomisk i flere år. Vi har et fantastisk samarbejde med de unge mennesker fra Møn / Bogø Landboungdom.
Dagen åbner kl 10 – 16, entre 50,- kr for alle over 12 år.
Kl. 8.30-9.00 vil der være officiel indvielse af ombygningen i Maskinhuset, samt morgenkaffe.
Den 17 maj  holder vi Hans Hansens fødselsdag kl.. 14, hvor der inviteres på kaffe og kage.  Og hvor der igen vil være mulighed for at se de nyindrettede arbejdende værksteder i Maskinhuset.

Maskinhuslauget og en del frivillige har brugt det meste af vinteren på at lave en hel ny indretning af Maskinhuset, så udstillingen vil stå ny og frisk med plads til at se de udstillede ting. Vi er sikre på at Hans Hansen ville have nikket godkendende til projektet, for han var jo en mand med visioner.

Inden sæsonen kan gå i gang har vi jo afholdt Generalforsamling, med et par afgående bestyrelsesmedlemmer og deraf erstattet af nye kræfter, som gerne vil være med til at bringe, Museumsgården og ikke mindst Museumsgårdens Venner  videre.

Vi sagde tak for god tro og virke til Maskinhuslaugsformand Jens Mørk Hemmingsen, der mener at nu skal han til at tage det lidt mere med ro, samt sagde vi tak til Formand Henning Jensen, som desværre ikke har kunnet lege med det sidste år grundet helbredet.

Vi i foreningen ønsker dem begge et godt og langt otium.

Vi har mange arrangementer på programmet i år, og vi håber på mange gæster og ikke mindst godt vejr. Vi har til Høstmarkedet igen i år Møns 4H, der holder deres Børnedyrskue, sammen med alle de andre aktiviteter.

Haveholdet vil udvide urtehaven, så der kan komme endnu flere forskellige grønsager i jorden, samtidig med at de jo holder haven så flot, det er et kæmpe arbejde de har hele året. Og de er så heldige at få udvidet mandskabet i år, men de kan sagtens bruge flere hænder.

Dyrelauget vil i år bl.a. have Ko m/kalv og ænder el. gæs på gården, det bliver sjovt at følge.

Vores udfordring i år er lidt at flere af vores Rundvisere og Billetsælgerne, har fået for lidt tid i deres kalender, så derfor søger vi både nye rundvisere og billetsælgere.

Så har du lyst til at komme og være med til at fortælle gården og landbrugets historie, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi har i år rundvisninger 2 gange på aktivitetsdagene, kl. 11 & kl. 14 og ved bestilling af rundvisninger for selskaber.

Billetsælgerne har vagter torsdag/fredag, lørdag og søndag i sæsonen. Vagten er fra kl. 10 – 16, eller man kan dele en vagt, alt efter hvad man har tid til. Vi håber at flere vil hjælpe os og være med i et fantastisk sammenhold, hvor hyggen er det vigtigste.


Nytårsbrev 2015.
Vi vil gerne ønske alle vores medlemmer og frivillige et godt og lykkebringende 2015, sige tak for året der er gået og vi håber at se Jer alle i sæsonen der starter d.14 maj, Kristi Himmelfartsdag.

Men inden vi skal starte 2015, syntes vi at der skal være et lille tilbageblik på 2014. Hvor vi dårligt kan huske alt det der skete på Museumsgården i året der er gået.
Som nogle af højdepunkterne, ( for der var så mange); Det er jo altid festligt når Lions Klub kommer forbi med deres cykelløb ”Noret Rundt”, der var mange festlige køretøjer og alle  motionisterne der kom forbi maskinhuset til konkurrencen, i godt humør.
Gården er blevet kalket og Familiedagen blev til en Familieweekend, da Østlige Øers mesterskabet blev rykket til Møn, og sandelig om vi ikke også fik en af de mønske-kører med til DM på Bornholm. Vejret var godt, der var en masse gæster og ikke mindst en masse hjælpere, vi vil gerne sige tak endnu en gang til alle frivillige og LollandFalster LU for deres hjælp og gode humør. Også en stor tak til alle de Mønske firmaer og landmænd der stillede op med sponsorater og materiel. Det hele forløb med godt vejr og en masse publikum der lagde vejen forbi, der alle fik en god og positiv oplevelse på hvad et sted som Museumsgården kan byde på når generationer arbejder sammen.
Sommeren gik ikke helt godt, besøgsmæssigt, vejret var strandvejr, det meste af tiden, så der valgte turisterne at være de fleste dage.
Sangeftermiddagen og havegudstjenesten blev nogle hyggelige arrangementer med god deltagelse og godt vejr.
Høstmarkedet startede godt, men til middag besluttede vejrguderne sig at åben for hanerne, så dem der havde valgt at komme om formiddagen kunne se alle aktiviteterne i marken, ved tærskeværket og ikke mindst ved 4H- Børnedyrskue i tørvejr og det gjorde at eftermiddagen blev kold, våd og blæsende. Men samtidigt skulle vi glæde os over at Landbruget fik vand til markerne.
Og så gik sæsonen på hæld. Efterfulgt af aktivitetsdag i efterårsferien og vores julemarked.
Begge arrangementer var godt besøgt og fik rettet lidt op på vores samlede besøgstal, som kom til at ligge ca 500 gæster lavere end 2013.
Museumsgårdens Venner var i november med til at fejre Møns Museum´s 100 års jubilæum, kørende med bl.a. Hans Hansens gl. Forson Traktor, i optog igennem Storegade og med udstilling af Mønske Folkedragter i forskellige butiksvinduer op ad Storegade, venligst udlånt og opstillet af Ane Funck Hemmingsen, formand for Håndarbejdslauget på Museumsgården 

2015
Vi starter sæsonen med vores populære Familiedag, hvor Møns Landboungdom holder Traktortræk for hele Sjælland og Øerne. Der vil blive kørt om Møns Mesterskabet og pladser til Østlige Øers mesterskabet. Og Museumsgårdens Venner står for alle aktiviteter på selve gården.

Samme dag vil Cykelløbet Noret Rundt komme forbi og det bliver det ikke mindre festligt af.
Men inden sæsonen går rigtig i gang har vi planlagt at lave udstillingerne i Maskinhuset om, så de kommer til at fremstå i en ny orden ved sæsonstart. Dette arbejde har bestyrelsen lavet en arbejdsgruppe til at udføre og arbejdet vil starte i februar og være færdigt 1. maj.

Samt skal vi ikke glemme at vi har Generalforsamling, d. 26 marts, kl. 19, og der traditionen tro holdes hos Rest. Kaj Kok, Klintevej 151, Landsled. Invitation vil blive annonceret efter gældende regler i vores vedtægter.
Et af vores medlemmer har lavet en Facebook-side, som alle kan lave indlæg på.
Gå blot på Facebook og søg ”Museumsgårdens Venner”, så kan I se de fantastiske billeder der allerede er lagt på. Samt hvis man selv har fotos eller andet man vil have lagt op på siden er man velkommen, dog skal det have relation til Museumsgården.
På denne side og vores kendte hjemmeside ”www.museumsgaarden.dk” vil programmet for sæsonen 2015 samt indkaldelse til generalforsamlingen stå fra 1 februar.
Vi glæder os til at se Jer alle i 2015, ude på den smukke gamle gård.

Godt Nytår.
Bestyrelsen.

shelter