Aktivitetskalender Museumsgårdens venner 2018
22. april Rengøringsdag på gården fra kl.  9.00
10. maj Museumsgården åbner for sæsonen
28. juni Håndværkerdag
5. juli Håndværkerdag
12. juli  Håndværkerdag
19. juli Håndværkerdag
26. juli Håndværkerdag
18. august Håndværkerdag (Bemærk ny dato)
  4. august Høstmarked og 4H dyrskue (dagen flyttes måske, følg med på siden her)
23. august Grillaften med Museumsforeningen
1. september Veteranpløjning
2. september Veteranpløjning
9. september Sidste åbningsdag.
15. – 21. oktober – Efterårsferie Åbent (NB! også mandag)
18. oktober Håndværkerdag
2. december Julemarked 2018

Museumsgårdens Venner  afholdt  generalforsamling 
torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 
  i Maskinhuset på Museumsgården
her følger referatet.

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING MUSEUMSGÅRDENS VENNERTORSDAG D. 22. MARTS 2018.

Mødet startede med at Niels Jørgens Dahl bød velkommen og orienterede om at Christian Hansen og han selv havde byttet plads i bestyrelsen. Derefter informeredes om dyrelaugs formand og medlem af bestyrelsen Kaj Jensen bortgang, der blev tændt et lys og afholdt 1 minuts stilhed

Generalforsamlingen startede med en sang og så gik vi over til dagsordenen.
Der valgtes 2 stemmetællere : Poul Henning Madsen – Finn Jacobsen

Søren Hansen valgtes til dirigent og han konstaterede at trods sneen var indkaldelsen lovligt indvarslet.
Til referent valgtes Gitte Kærholm Hansen
Formanden aflagde beretning og kunne glad fortælle at der har været en fremgang med over 100 flere betalende. Dog har vi ikke set skoler og spejdere i år.

Der er kommet en del nye medlemmer så vi nu er oppe på 211
I 2017 er der investeret i rigtig meget værktøj til maskinhuset, havehjælpemidler, køleskab m/fryser, og borde til foreningens arrangementer.
Frokoststuen har fået et flot nyt køkken og der bliver sat fliser op når vandhanen er skiftet ud.
Der er indkommet en masse effekter, tak for det.
Der modtages meget hjælp og støtte fra nærsamfundet og det er vi meget taknemmelige for.
Der er stor hjælp fra alle vores frivillige – uden dem kunne vi ikke afholde vores arrangementer. Stor tak for det.
Der er afholdt bustur, høstmarked, grillaften, pløjestævne og julemarked. Med tanken på høsten sidste år og tilsåningen af markerne er forskubbet meget , kan vi dog allerede nu se at det kan give problemer med afholdelse af høstmarked d. 4. august.
Torsdage i juli er velbesøgte og nogen dejlige dage for os.
22. april 2018 kl. 9 er der rengøringsdag på gården – alle er velkomne.
Lokalhistorist forening arrangerer i år bustur, nærmere følger. Bestyrelsen må dog melde ud af man ikke magter flere arrangementer for nuværende.
Formandens beretning blev godkendt.

Kasserer og revisor aflagde regnskab, efter enkelte spørgsmål, blev det enstemmigt vedtaget.

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget som uforandret – kr. 100

Der var ingen forslag til kommende arrangementer.

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog et par vedtægtsændringer.Første ændring i punkt 3 linie 9 blev vedtaget. Linie 3 i punkt 7 Gav anledning til for og imod snak, og der blev lavet skriftlig afstemning. 1 blank 5 nej og 49 jaSå forslaget blev vedtaget. 

Så gik vi over til valg til bestyrelsen.
Gitte Kærholm Hansen blev genvalgt
Lotte Vingeblev genvalgt
Niels Jørgen Dahl blev genvalgt
Per Vinther Nielsen blev valgt
Som suppleanter valgtes:
Poul Henning Madsen
Jørgen Hansen
Extern kasserer Linda Madsen blev genvalgt
Revisor Bente Bille REVIVISION blev genvalgt.  

Under eventuelt blev der stillet forslag om at flytte høstmarkedet
Der blev talt om parkeringspladser var en mangelvare.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden efter endnu en sang
Der blev efterlyst folk der vil sælge billetter.
Serveredes kaffe og Lotte Vinge ”lav selv ” æblekage.
For referat Gitte Kærholm Hansen