Nyheder

Referat af generalforsamling 2022

Generalforsamling Museumsgårdens Venner 2021søndag 6. marts 2022 kl. 10.00 i Tøvelde Forsamlingshus. Formanden byder velkommen. Valg af stemmetællere: Børge Jensen og Tom Jacobsen. Valg af dirigent: Knud Larsen. Valg af protokolfører: Solveig Henriksen. Dirigenten meddeler at generalforsamling er indkaldt en dag for sent, men man godtager indkaldelsen og generalforsamlingen kan fortsætte lovligt. Formanden aflægger beretning. læs […]

Fortællinger fra Museumsgården

Lyt til spændende fortællinger fra Museumsgården. Der er pr. 25.3.2022 indlæst yderligere 5 historier ligesom der er ved at blive lavet en rundvisningsguide Historierne er skrevet af Kirsten Mørk Mølvang, læst ind af Johnni Buch  Rundvisningen er lavet af Johnni Buch efter gamle foretællervejledninger og skrifter. Lidt om Museumsgården i Kelbylille. Tryk her og lyt […]

Vil du bruge shelteren

Så læs her: Under normale omstændigheder kan man ringe til vores medarbejder, der er ansat af Museum Sydøstdanmark og har sin daglige gang på Museumsgården. Han er i øjeblikket som så mange andre hjemsendt, og kan ikke tage telefonen. Derfor man man ikke reservere shelteren.Det vil ændrer sig når samfundet en gang lukker op igen, vi ved bare ikke hvornår.I […]

Program 2022

6. marts Generalforsamling Tøvelde 26. maj Museumsgården åbner, Kristi Himmelfartsdag 30. juni til 4. august på torsdage håndværkerdag 13. august Høstmarked (lørdag) 17. til 23. oktober Efterårsferie åbent 20. oktober Håndværkerdag 27. november Julemarked (1. søndag i advent)

At spinde med Hør

En lille film om at spinde med HØR, som er optaget blandt andet på Museumsgården kan ses på Youtube. Her er linket. https://www.youtube.com/watch?v=yM3cNo-J6Ks  

Museumsgården i TV-Møn Høstmarked og historien

1 TV Møn var til stede og lavede 30 minutter se dem her https://www.youtube.com/watch?v=AOIXhbFpRbs&t=28s 2Hør om Museumsgårdens Historie Optaget af TV-Møn https://www.youtube.com/watch?v=_r7i9qruT3g 3Flere glimt også optaget af TV Møn https://www.youtube.com/watch?v=WHsMnmzmz2g

En kæmpe har forladt os.

I går 2.11.2021 døde Jens Mørk Hemmingsen. Jens var med til at stifte “liv på museumsgården” som jo senere blev til Museumsgårdens venner og han og familien har lagt et kæmpe arbejde der ude igennem årene. Jens var med på mange fronter i vennelivet og havde stor viden om, hvad der foregik på den gamle […]

Høstmarkedet blev en stor succes.

Lørdag den 14. august genopstod livet i de gamle bygninger som udgør Museumsgården i Keldbylille. Denne dag blev det traditionelle HØSTMARKED afhold. Og begavet med solskin, milde vinde og masser af mennesker og aktiviteter havde vi et skønt marked, hvor alle gik hjem, beriget beriget med gode oplevelser og minder. Fotos på denne side er […]

Referat generalforsamlingen 13.6.2021

REFERAT GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2021 Museumsgårdens Venner.Referat generalforsamling 2021 afholdt 13. juni 2021 på Museumsgården. Generalforsamlingen starter kl. 10.00. Formanden byder velkommen til ca. 40 fremmødte medlemmer.Ifølge dagsorden til generalforsamling startes med Valg af stemmetællere: 2 stemmetællere valgt, men kom ikke i brug. Valg af dirigent: Søren Hansen der konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt […]

Generalforsamling i Venneforeningen

Vi holder generalforsamling søndag den 13. juni kl. 10 på Museumsgården. Vi mødes i maskinhuset. Dagsorden Valg af stemmetællere. Valg af dirigent Valg af protokolfører. Formanden aflægger beretning. Kasseren fremlægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent og gebyrer. Bestyrelsens forslag til nye tiltag/aktiviteter. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 6. juni. Valg af bestyrelse […]