Vennernes selskab

Persongalleri

BESTYRELSE pr. 6. marts 2022. 

Ole Hansen, Formand
Hesselholtvej 3 4791Borre
ole@hesselholt.nu
20 94 40 48

Knud Larsen, Næstformand
knud21272158@gmail.com
21 27 21 58

 Bodil Boyhus, Kasserer
boyhus@holm.mail.dk
61 74 88 59

Solveig Henriksen, Sekretær.
solveig.henriksen@stegenet.dk
55 81 15 76

Karenn Becker
22 76 04 14
karenn.becker@hotmail.com

Per Winther Nielsen
61 76 06 22

Finn Jakobsen,
bente.finn.jakobsen@gmail.com
40 36 73 85

Revisor
Bente Jakobsen
Johnny Buch

Kontakt
Post: Museumsgårdens Venner Møn,
c/o Ole Hansen tlf: 20944048
Mail: ole@hesselholt.nu

Museumsgårdens Venner Møn
Foreningen Museumsgaardens Venner Møn, blev stiftet den 30. November 2005
Museumsgårdens Venner er Museumsgårdens støtteforening. Foreningen står bl.a bag de årlige håndværkertorsdage,  det store Høstmarked i august og Julemarkedet 1. søndag i advent.
Udover at arbejde på og formidle den gamle gård i Keldbylille, arrangerer foreningen ture og udflugter for sine medlemmer.


Bliv medlem
Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen skal du blot gøre følgende:
Mail eller send dit navn og adresse til kasseren, adresse står ovenfor
Så vil der blive fremsendt en blanket og et girokort.
Som medlem af Venneforeningen støtter du driften af Museumsgården og du modtager nyhedsbreve.


Årligt kontingent
Enkeltmedlem: kr. 100,-

Laugsformænd:

Håndarbejdslauget
Solveig Henriksen
solveig.henriksen@stegenet.dk 

Maskinhus og gårdlaug.

Finn

 

Havelauget    
Margit Jørgensen
55813045
margit.bjoern4780@gmail.com

Formidlingslauget

Karenn Becker


Har du lyst at være med…………

Vores forening, som kan markere sin 15 årsdag den 30. november i 2020, blev stiftet som en støtteforening til Museumsgården og tæller ca. 165 medlemmer. Foreningens formål er: ”at arbejde for Museumsgårdens bevarelse og udvikling”. I samarbejde med Museerne Sydøst Danmark og at vise publikum om tidligere tiders landbrug og gøremål, både ude og inde og at deltage i bevarelsen af stedet gennem formidling af historien omkring gården og løbende vedligeholdelse af haven og effekter der er givet til Museumsgården”.

Udover din støtte til foreningen gennem kontingentet skal du vide, at du er meget velkommen, såfremt du har lyst, interesse og lidt tid tilovers til at deltage aktivt i en eller anden opgave i forbindelse med alle torsdage i sæsonen og øvrige aktivitetsdage på Museumsgården. Et af vore mål er, at vi gennem sæsonen skaber et spændende liv på gården. Dertil har vi nedsat 7 laug, der hver opererer med sin forvalter:

Du er naturligvis velkommen til at ringe eller dukke op på gården en torsdag og høre nærmere om, hvilke opgaver der eventuelt kunne være nyttigt og underholdende for dig at deltage i. Vi har et yderligere mål, nemlig: at det skal være sjovt at have med vore projekter at gøre samtidig med muligheden for hyggeligt samvær undervejs under udførelsen af dem. Vi håber at se dig på gården i den komnmende sæson.

Har du lyst til at støtte MUSEUMSGÅRDEN eller blive medlem kan flg. benyttes:

MOBIL PAY………… 1 6 0 1 6
Møns Bank kontonr.  6140-4065007

Medlemskab koster kr. 100,00
Husk at angive navn og adresse.

I forbindelse med den nye persondataforordning (“GDPR”), som trådte i kraft fra den 25. maj 2018, vil vi sikre os, at du fortsat ønsker at stå i Venneforeningens medlemskartotek. Hvis du fortsat ønsker det, skal du ingenting foretage dig. Ønsker du derimod ikke længere at stå i medlemskartoteket, så send en mail til bestyrelsen og meddel dette.

Museumsgården - Skullebjergvej 15 - Keldbylille - 4780 Stege    (CVR 34 14 06 69)

 Mail: museumsgaarden@gmail.com Telefon: 20 94 40 48 (Ole Hansen)       Webmaster: Karenn Becker karenn.becker@hotmail.com

Åbningstider: 13. juni - 15. august, torsdag, fredag og søndag 11.00 - 16.00 

samt 10. august (Høstmarked), 17. oktober (Efterårsferie) og 1. december (Julemarked).

Entre: Voksne 50 kr. Børn under 18 gratis.  Grupper er velkomne alle dage fra den 9. maj til den 1. september - send os en mail.

Følg os på Facebook