Bestyrelse

Bestyrelsen i Museumsgårdens Venner 2024

 

Ole Hansen, Formand
Hesselholtvej 3 4791Borre
ole@hesselholt.nu
20 94 40 48

Knud Larsen, Næstformand
knud21272158@gmail.com
21 27 21 58

Solveig Henriksen, Sekretær.
solveig.henriksen@stegenet.dk
55 81 15 76

Vagn Svanholm
bvsvanholm@gmail.com
40356789

Karenn Becker

karenn.becker@hotmail.com
22 76 04 14

Per Winther Nielsen

vinthernielsenper@gmail.com
61 76 06 22

 

Finn Jakobsen,
bente.finn.jakobsen@gmail.com
40 36 73 85

Revisor
Bente Jakobsen
Johnny Buch

Kontakt
Post: Museumsgårdens Venner Møn,
c/o Ole Hansen tlf: 20944048
Mail: ole@hesselholt.nu

Ekstern Kasserer,
Inge-Lise Hansen
inge-Lise-hansen@hotmail.com
29611250

Museumsgårdens Venner Møn
Foreningen Museumsgaardens Venner Møn, blev stiftet den 30. November 2005
Museumsgårdens Venner er Museumsgårdens støtteforening. Foreningen står bl.a bag de årlige håndværkertorsdage,  det store Høstmarked i august og Julemarkedet 1. søndag i advent.
Udover at arbejde på og formidle den gamle gård i Keldbylille, arrangerer foreningen ture og udflugter for sine medlemmer.


Bliv medlem
Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen skal du blot gøre følgende:
Mail eller send dit navn og adresse til kasseren, adresse står ovenfor
Så vil der blive fremsendt en blanket og et girokort.
Som medlem af Venneforeningen støtter du driften af Museumsgården og du modtager nyhedsbreve.


Årligt kontingent
Enkeltmedlem: kr. 100,-

Laugsformænd:

Håndarbejdslauget
Solveig Henriksen
solveig.henriksen@stegenet.dk 

Maskinhuslauget
Finn Jakobsen

Gårdlaug
Per Vinter Nielsen

Havelauget    
Margit Jørgensen
55813045
margit.bjoern4780@gmail.com

Overskrift 2 (h2)

Museumsgården - Skullebjergvej 15 - Keldbylille - 4780 Stege    (CVR 34 14 06 69)

 Mail: museumsgaarden@gmail.com Telefon: 20 94 40 48 (Ole Hansen)       Webmaster: Karenn Becker karenn.becker@hotmail.com

Åbningstider: 13. juni - 15. august, torsdag, fredag og søndag 11.00 - 16.00 

samt 10. august (Høstmarked), 17. oktober (Efterårsferie) og 1. december (Julemarked).

Entre: Voksne 50 kr. Børn under 18 gratis.  Grupper er velkomne alle dage fra den 9. maj til den 1. september - send os en mail.

Følg os på Facebook