Nyhedsbrev marts 2021

Nyt fra kommunen

I det seneste nyhedsbrev lovede jeg at fortælle mere om vores måske/måske ikke aftale med Vordingborg kommune, så snart vi har afholdt det annoncerede møde med Kultur- og Fritidsudvalget, som var aftalt til 9. december 2020.

Dette møde blev aflyst grundet Corona restriktionerne, og har endnu ikke fundet sted. Jeg har haft kontakt til chef Jesper Kjærulf i kommunen, og bestyrelsen har meddelt ham, at vi naturligvis gerne vil mødes med udvalget hurtigst muligt. Men vi ønsker at mødes personligt, og må derfor afvente at forsamlingsforbuddet ophæves eller lempes.  I mellemtiden fortsætter bestyrelsen med planlægningen af sæson 2021 med de forudsætninger, vi kender.

Vi har allerede lagt aktivitetsplanen for 2021 ind på hjemmesiden, så alle kan indrette deres egne aktiviteter derefter, stadig i det håb, at vi får lov til at gennemføre alle de planlagte aktiviteter.

Generalforsamling 2021

Corona restriktionerne gælder stadig, og vi må derfor se i øjnene, at vi ikke kan afholde vores generalforsamling den 18. marts som planlagt. Vi vil indkalde til en generalforsamling, så snart vi kan se en åbning.

Aktiviteter i 2021

Vi har udarbejdet et budget, som bestyrelsen kan arbejde efter, med de aktiviteter, som vi vil have i et normalt år.  Der ud over har bestyrelsen vedtaget nogle tiltag til at få flere besøgende og mere liv på gården. Vores shelter har gennem 2020 været vel besøgt, og vi ønsker at gøre Hans Hansens gård til et sted, hvor Camøno turister gerne overnatter.

Det er derfor med stor glæde jeg kan fortælle, at Fanefjord Sparekasses Fond har bevilget 30.000 kr. til et baderum.

Mange overnattende har efterspurgt et bad, og bestyrelsen har derfor undersøgt muligheden for at etablere bad i toiletafdelingen. Vi har fået et tilbud på indretning af en bruserum, og Fanefjord Sparekasses Fond har nu givet tilsagn om at støtte dette projekt.

Fonden vil i denne uge i Ugebladet fortælle, hvilke projekter de har besluttet at støtte.

Vi skal nu gennem en formel proces med at få byggetilladelse til baderummet, og vi påregner at kommunen gerne hjælper os med dette, det er jo som bekendt kommunen, der ejer bygningerne.

Kommunen har sendt en legepladsinspektør ud for at se til vores legeplads.  Vi skal jo alle lære noget nyt hele tiden, og jeg har nu lært, at en legeplads med offentlig adgang skal være under kommunens løbende tilsyn.  Rapporten fra legepladsinspektøren fortæller selvfølgelig om det, vi alle kan se, nemlig at en stor del af træværket er ved at rådne, og på et tidspunkt skal udskiftes. Rapporten fortæller dog ikke om nogen umiddelbar fare, der skal gøres noget ved lige nu og her.

Bestyrelsen har derfor ansøgt den fond, der for 11 år siden bevilgede midler til legepladsen om endnu en gang at give støtte til en renovering. Samtidig har vi bedt om støtte til endnu et shelter for at få endnu flere besøgende til gården. Denne ansøgning kan vi ikke regne med at få svar på før en gang i maj måned.

Endelig har maskinlauget ønsket et nyt telt til udskiftning af det gamle, der er blæst væk.  Bestyrelsen er derfor nu i gang med at søge om midler til 2 party telte, der giver fleksibilitet til dels at få nogle af de gamle maskiner under tag, dels kan bruges af publikum ved festlige lejligheder.

Markedsføring

Bestyrelsen har besluttet at Hans Hansens gård skal markedsføres i 2021 gennem de turistbrochurer, hvor vi også tidligere har været synlige.  Der ud over har vi fået en annonce i Møns Landboturismes folder, der vil være til stede på turistdestinationer og specielt i Bed & Breakfast på Møn.

Kontingentopkrævning

Der er nu fra banken udsendt indbetalingskort til kontingentopkrævning.  Der er allerede kommet mange penge ind på vores konto, men lad mig benytte lejligheden til at opfordre de, der endnu ikke har haft tid til at betale, til at få det gjort.

Der er desværre sket 2 små begynderfejl ved udsendelse af opkrævningen. Den vågne læser ser straks at der står noget om kontingent for 2020, det er naturligvis 2021 vi opkræver. Kassererens navn er desværre heller ikke blevet opdateret, men pengene går alligevel ind på foreningens bankkonto.

Så I opfordres til at betale kontingent, hvis I ikke allerede har gjort det.

Venlig hilsen

Ole Hansen
Formand