Vi holder generalforsamling søndag den 13. juni kl. 10 på Museumsgården. Vi mødes i maskinhuset.

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af protokolfører.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Kasseren fremlægger revideret regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Bestyrelsens forslag til nye tiltag/aktiviteter.
 8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 6. juni.
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af Revisionsfirma
 11. Eventuelt

Der bliver sendt en mail til medlemmer af Museumsgården. Har du ikke modtaget denne mail, så kontakt os og kom på mailinglisten.