• 6. marts Generalforsamling Tøvelde
  • 26. maj Museumsgården åbner, Kristi Himmelfartsdag
  • 30. juni til 4. august på torsdage håndværkerdag
  • 13. august Høstmarked (lørdag)
  • 17. til 23. oktober Efterårsferie åbent
  • 20. oktober Håndværkerdag
  • 27. november Julemarked (1. søndag i advent)