Generalforsamling Museumsgårdens Venner 2021
søndag 6. marts 2022 kl. 10.00 i Tøvelde Forsamlingshus.

Formanden byder velkommen.

 1. Valg af stemmetællere: Børge Jensen og Tom Jacobsen.
 2. Valg af dirigent: Knud Larsen.
 3. Valg af protokolfører: Solveig Henriksen.

Dirigenten meddeler at generalforsamling er indkaldt en dag for sent, men man godtager indkaldelsen og generalforsamlingen kan fortsætte lovligt.

 • Formanden aflægger beretning. læs beretningen
 • Kassereren fremlægger regnskab.

Beretning og regnskab godkendes samlet.

 • Fastsættelse af kontingent: Kontingent uændret kr. 100,-.
 • Bestyrelsens forslag til aktiviteter er nævnt i formandens beretning.
 • Forslag fra medlem Shila Jensen: mail ikke modtaget men drøftes.
 • Bedre formidling af aktiviteter
 • Projekter med børn og unge
 • Dans og musik f. eks. Folkedans
 • Fællesspisning

Formanden svarer på forslag og der arbejdes videre med forslagene.

 •  Valg af bestyrelse:

På valg:
Anni Hjelmsmark. Genopstiller ikke.  
Knud Larsen     Genvalg              
Solveig Henriksen          Genvalg

Forslag som nyt bestyrelsesmedlem: Karenn Becker   Valgt.
Forslag til suppleant: Shila Jensen Valgt.

 1. Revisionsfirma: Bente Bille   Genvalg
 2. Eventuelt: Ane Funck Hemmingsen nævner samarbejde med Møn Is.    
   Finn Jakobsen nævner, at man ikke umiddelbart kan etablere sti over anden mands jord.

Formanden har ordet og giver det videre til Jesper Kjærulff som kommer med et kort indlæg.

Generalforsamlingen slut kl. 11.40.

Dirigent: Knud Larsen
Referent: Solveig Henriksen